Ett politiskt parti som vill föra en effektivare integrationspolitik och värna om invandrares rättigheter. Partiet har en socialistisk inriktning med vissa kapitalistiska inslag.

 

Partiets namn skall inte förväxlas med att partiet står för arabiska värderingar eller att partiets uppgift är att arabisera Sverige. Tvärtom är partiets uppgift att ta ansvar för vad som händer i samhället. Att på ett ansvarsfullt sätt komma till rätta med vad många upplever i dagsläget - utanförskap, oro inför framtiden, splittring och brist på gemenskapskänsla.

 

Partiets uppgift är att representera, ta ansvar och verka för invandrare i Sverige. För att på ett effektivt sätt underlätta integrationen och på ett framgångsrikt sätt minska brottslighet samt arbetslöshet inom samma grupp.

 

Partiet kommer att välkomna samarbete med samtliga riksdagspartier för att få så många delar som möjligt av vår politik genomförd.

 

Partiet är ekonomiskt och religiöst obundet. Det sistnämnda innebär att representanter för partiet inte får verka för religion inom partiet utan att det är ett sekulärt parti och inga religiösa symboler eller klädsel är tillåtet för partiets representanter.

 

Vi vill driva en seriös, vetenskaplig och ansvarsfull politik. Samtidigt skall vår politik vara flexibel och verklighetsförankrad.


Arabiska Partiet

Följ oss

Webbansvarig: Krar Al-hamede

Webbplatsen uppdaterades senast:

2020-09-11