Arabiska partiets politik är en politik som skall vara sekulär och oberoende av religion. I en demokrati med mångfald och med folk som tror olika och vill olika kan det inte vara mer än rätt att hålla en sekulär linje. Att som stat ta ansvar för varje medborges välfärd och välmående kan inte våra något annat än socialism. Att samtidigt låta folket växa och bli starka kan inte vara något annat än en del av kapitalism.

 

 

 

Antisemitism

Vi vill öppna upp för att kraftfullt bekämpa antisemitism. Vi vill skydda synagogor och bedriva ett stort projekt för att eliminera hatet mot judar i Sverige.

 

 

Asyl

I en orolig värld uppstår katastrofer och människor flyr dit de tror är ”bra” på grund av att de är desperata. Sverige är inte längre ett bra land att fly till. Man ser att sjukvården, skolan och inte minst polismyndigheten är överbelastad. När sådana förhållanden råder är det inte rimligt att ta emot fler hjälpsökande människor. Att äventyra deras liv och sätta deras liv på spel och samtidigt lova ett gott liv är varken rättvist mot våra medborgare eller för den hjälpsökande individen. Därför kommer vi att verka för totalasylstopp i asylpolitiken från och med dag ett i riksdagen. Samtidigt vill vi att de som har tillfälliga uppehållstillstånd skall få permanenta. Det är inte mer än rätt. Människor är inga föremål. Vi kommer inte bry oss om EU:s regelverk. Sveriges medborgare och flyktingars liv går före regelverk.

 


Basinkomst

Som stat är man ansvarig för att varje medborgare skall ha tak över huvudet men också mat på bordet. Vi vill ser över ett nytt system där flertalet av nuvarande bidrag avskaffas som till exempel studiebidrag, socialbidrag, barnbidrag och så vidare. Vi vill stället införa en månadsvis minimumexistensersättning till varje medborgare för att garantera de nödvändigaste som mat och tak över huvudet. För att minska oro, kriminalitet och ohälsa.Bostadsbristen

Bygga fler bostäder och glesa ut städerna så flera parker kan byggas och fler mötesplatser skapas.

 

 

Bostadsstandard

Många lägenheter och villor har en äldre standard, vi vill att dessa ska ha samma standard som de moderna lägenheterna och villorna. Därför vill vi att bostadsstandarden skall höjas.

 

 

Butikstandard

För att öka trivsamheten och bekvämheten kommer vi höja kraven för butikers inredningsstandard.

 

 

Böneutrop

Vi vill se över en konvertering av böneutrop i Sverige till signaler likt kyrkans. Att original böneutropet endast sker inne i moskén.

 

 

Cykelvägar

Vi ser att många cykelvägar är i mycket dåligt skick samt att mellan vissa städer finns inga cykelförbindelser. Vi vill se över möjligheterna att bygga ut cykelvägarna över hela Sverige på landsbygden. Så cykelförbindelserna fungerar problemfritt mellan städerna.

 


Farthinder

Vi ser att fysiska farthinder utgör ett problem i samhället inte minst för bilisten och för utryckningsfordon. Vi vill se över ett nytt system som innebär att hastigheten saktas ner från en sändare under en viss sträcka utanför till exempel skolor och dagis.


 

Feminism

Att på ett aktivt sätt öka kunskap bland medborgarna om feminism för att underlätta till att kvinnans position i samhällets stärks och bevaras.

 

 

Förbud mot religiösa partier

I ett samhälle där mångfald av tro existerar och där detta kommer att vara bestående. Är det rimligt att politiska partier med religiös grund förbjuds. Detta är en grundläggande förutsättning för demokratins överlevnad. Vi vill därför att det skall stiftas i grundlagen för att förhindra motsättningar och splittring i samhället. Samtidigt vill vi värna om religionsfriheten.

 

 

HBTQ

Öka kunskaper till varför det finns olikhet och skillnader för att skydda HBTQ-personer.

 

 

Integration

En sund integration börjar med stabila familjeförhållanden. Välfungerande familjer skapar ett välfungerande samhälle. En viktig roll i familj är alltid mammans position. Mamman är den som är mest engagerad i hemmet och barnens uppfostran. Det är hon som tar mest ansvar för barnen vid en skilsmässa och det är hon som oftast tar hand om barnen efter en skilsmässa. Mammans roll i familjen och i samhället är ovärderlig och därför skall mammors roll skyddas. Det görs bäst genom att trygga deras ekonomi och deras tid. Vi vill öppna upp för ett speciellt bidrag som ges månadsvis till mammor för att stärka deras ekonomi och minska arbetstiden men ändå skall de få lika hög lön. Så mammor är självständiga, oberoende och går starka mot framtiden.

 

Att genom att upplösa invandrartätheten i de utsatta områdena och erbjuda 50 % av invånarna att flytta till ett område med lägre invandrartäthet och genom bygga om i dessa utsatta områden kommer ingerationen att öka. Familjer som flyttar till det nya området får en ny stödfamilj i området för att lätt integreras i det nya området och i samhället.

 

 

Klimatförändringar

Verka för lägre växthusgasutsläpp i världen för att övervinna den globala uppvärmningen.

 

 

Kriminalitet

Vi vill förbjuda polisen att samarbeta eller förhandla med kriminella gäng. Vi vill snabbt och kraftfullt slå ut alla kriminella gäng. Vi vill i ett så sådant projekt om vi får lov att bestämma att göra ett visst undantag i lagen under en kort tid för att tillåta Försvarsmakten hjälpa polisen med att slå ut kriminella gängen i Sverige.

 

Vi vill även utvisa och dra in medborgarskapet för grovt kriminella som både avtjänar långa straff och de som precis fått sitt straff. 

 

Vi vill se över lagstiftning och se om det är möjligt utan en grundlagsändring.

 

 

Kris och beredskap

Stärka Försvarsmaktens arbete och ha ett tillräckligt utrustat försvar för kunna hindra samt bekämpa utomstående angrep.

 

 

Mellanösternkonflikten

Som parti kommer vi aldrig erkänna att ett en krigsmakt i modern tid ockuperar ett annat land. Vi ser att Israel har brutit mot både internationella lagar och FN-konventioner. Därför erkänner vi som parti aldrig israel som stat. Vi ser att marken fortfarande tillhör Palestina men är under ockupation.Minska affärsidéer av samma sort per yta

Genom att begränsa hur många affärsidéer av samma sort som får verka inom samma områden blir områden mer attraktiva och det blir mer ordningsamt.

 

 

Psykiatri

Inom psykiatrin är det många som vanvårdas och deras vistelse blir antigen långvarig eller blir psykiatrin en slutdestination. Vi vill ställa högre krav på psykiatrin, vi vill öka psykiatrikers ansvar och minska deras makt. Vi vill även öppna upp för en vårdgaranti inom psykiatrin att man max får lov att vistas på en avdelning i max tre månader därefter skall antigen patienten hem eller flyttas till ett vårdhem med mer omsorg och mer hemtrevlig miljö. Vi vill övervinna självmordsstatistiken på riktigt. Vi vill ta hand om människor långt innan de får planer på att begå självmord. Att fånga upp tidiga tecken och studeras dessa för att förhindra ett självmord är målet. Sjukvård

Vi vill att sjukvården skall vara helt statlig för att garantera vård i världsklass för alla medborgare. Vi vill inte driva en politik som innebär vinster i välfärden eller att viktiga delar av välfärden äventyras av oseriösa företag vars syfte är att tjäna pengar.


 

Slöjförbud för minderåriga

Förbudet skall gälla för minderåriga det vill säga barn upp till 18 år skall förbjudas att bära slöja. Vi anser att det är orimligt att barn bär och signalerar starka religiösa budskap utan att förstå dess innebörd. Vi vill skydda barn och ta ansvar för deras uppväxt.

 

 

Skatt

I ett välfärdssamhälle skall inte medborgarnas tillgångar och inkomster begränsas eller ha ett tak. Begräsningen skall ligga i hur dåligt man får ha det. Därför vill vi öppna upp för sänkta skatter för både stora och små företag för att öka företagsamheten och underlätta nya anställningar men även undvika skatteflykter. När det jobbas mer skall det synas i plånboken.

 

 

Skola

En statligt ägd skola utan friskolor eller privatskolor för att försäkra skolans kvalité och inte äventyra barnens skolgång. För att säkra att alla får höga och likvärdiga kunskaper i samhället som vuxna.

 

 

Städarbete
Vi anser att städa efter någon annan är förolämpande, många gånger upplever den som städar sig kränkt. Vi vill sätta höga krav på branschen och kräva att det mesta städarbeten sköts med städmaskiner utan människor bara i vissa särskilda fall utföra städarbete.Terrorism

Ge mer resurser till SÄPO för att övervaka terrormisstänkta i landet, för att samarbeta med andra underrättelseverksamheter, ha koll på utomstående terrorister och hot mot Sverige.

 

 

Tiggeriförbud

Vi vill skapa en trygg tillvaro i samhället för varje medborgare. Vi ser därför ingen anledning eller behov från varje enskild medborgare att tigga. Vi vill därför införa ett nationellt tiggeriförbud.

 

 

Tobak

Vi vill ställa höga krav på tobakshandeln och kräva bland annat att de beroendeframkallande ämnen minskas rejält för att varje medborgare som röker får det lättare att sluta röka.

 

 

Tull

Stärka tullen rejält för att eliminera inflödet av vapen och narkotika.

 

 

Utrikes politik

Stärka samarbetet med länder i mellanöstern för att bekämpa terrorism och förhandla fram gynnsamma handelsavtal.

 

Att genom studera varför det uppstår konflikter mellan parter och få bättre information kunna angripa orsakerna för att främja fred och förbygga väpnade konflikter.

 

Stötta demokratiska länder och hjälpa till att utveckla fler sådana.

 

 

Zlatanförbud

Förbud mot statyer och citat av Zlatan Ibrahimovic i samhället.

 

 


 

Arabiska Partiet

Följ oss